Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u naar onze website gaat en onze diensten gebruikt.

Algemene Voorwaarden

Termen en betekenissen

Laten we eens kijken naar de definities en interpretaties van de termen die door de Quantum Asset AI ruilplatform. De termen die in het begin met een hoofdletter zijn geïntroduceerd, hebben onder specifieke omstandigheden een specifieke betekenis, waardoor ze overal duidelijkheid en consistentie bieden. Deze definities behouden hun essentie en blijven ongewijzigd, of ze nu in het meervoud of in het enkelvoud worden genoemd. Het is een streven naar precisie, waardoor een naadloos begrip van de belangrijkste termen in alle contexten wordt gegarandeerd.

Duiken in de terminologie

Laten we licht werpen op de term 'affiliate'. Een gelieerde onderneming is elke entiteit die verbonden is door middel van controle, wat inhoudt dat zij wordt gecontroleerd door, controle uitoefent over of gemeenschappelijke controle deelt met een specifieke partij. In deze context gaat 'controle' verder dan louter beïnvloeding; het impliceert het bezit van 50 procent of meer van het eigen vermogen. Bij dit eigendom kan sprake zijn van aandelen, waardoor stemrecht wordt verleend voor de benoeming van leidinggevende functies. Het begrijpen van deze definities is cruciaal voor het effectief navigeren door de algemene voorwaarden.

In onze taal betekent 'Account' een individueel account dat op maat is gemaakt voor gebruikers die toegang zoeken tot de Quantum Asset AI handelsplatform en zijn verschillende aanbiedingen.

Als we het over ‘natie’ hebben, hebben we het specifiek over Singapore.

U zult ons vaak de 'Servicevoorwaarden' horen noemen, ook wel de 'voorwaarden' genoemd. Deze dienen als de uitgebreide regels die de volledige overeenkomst tussen u, de gebruiker en het bedrijf beschrijven, waarin wordt beschreven hoe u door het platform kunt navigeren en deze kunt gebruiken.

Terminologie decoderen

Wanneer we 'Externe Digitale Media Oplossingen' noemen, hebben we het over tools, diensten, informatie en alle andere inhoud die afkomstig is van een externe bron. Dit zijn elementen die toegankelijk worden gemaakt of worden weergegeven via de Quantum Asset AI trading platform.

Als we nu de term 'website' gebruiken, bedoelen we specifiek de Quantum Asset AI platform zelf. U kunt er eenvoudig toegang toe krijgen door het opgegeven adres in te typen.

Wat je bedoelt

Laten we dieper ingaan op de term 'jij'. Wanneer we 'u' noemen, verwijzen we rechtstreeks naar de gebruiker – ja, dat bent u! Dit omvat iedereen die actief gebruik maakt van of betrokken is bij de service, het bedrijf of de juridische entiteit op een manier die aansluit bij hun behoeften. Dus elke keer dat je het woord 'jij' tegenkomt, houd er dan rekening mee dat het allemaal draait om de individuele vormgeving en beïnvloeding van de ervaring op ons platform

Erkenning begrijpen

Laten we het hebben over erkenning. Wanneer u gebruik maakt van de dienst aangeboden door de Quantum Asset AI handelsplatform, zijn er bepaalde regels en dingen die u moet volgen. Deze helpen u niet alleen om de dienst correct te gebruiken, maar zorgen ook voor een soort overeenkomst tussen u en het bedrijf. In deze overeenkomsten vindt u alle details over wat u moet doen en welke rechten u heeft bij het gebruik van de Dienst.

Uw verbinding met en gebruik van het platform zijn afhankelijk van uw akkoord met de Algemene Voorwaarden die hier worden uitgelegd. Deze voorwaarden zijn voor iedereen, dat wil zeggen voor iedereen die interactie heeft met het platform en de functies ervan.

Wanneer u uw reis met de Service begint, is naleving van deze Voorwaarden van essentieel belang. Als u inhoud of voorwaarden tegenkomt die niet in overeenstemming zijn met uw overeenkomst, is het raadzaam om u te onthouden van toegang tot de Quantum Asset AI handelsplatform volledig. Deze aanpak speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van een soepele en rechtvaardige ervaring voor alle gebruikers.

Het is absoluut noodzakelijk om dat te erkennen, om mee om te gaan Quantum Asset AI, personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Dit online handelsplatform handhaaft strikt de leeftijdseis en staat personen onder de 18 jaar niet toe om gebruik te maken van zijn diensten.

Wanneer u interactie heeft met het platform en gebruik maakt van de aanbiedingen die het te bieden heeft, worden uw acties geleid door uw naleving van het privacybeleid ervan. Deze regels bespreken hoe we gebruikersgegevens beheren en delen wanneer u deze app gebruikt.

Registratierichtlijnen voor de Quantum Asset AI Trading Platform

Bij de registratie met Quantum Asset AInauwkeurigheid bij het verstrekken van informatie is van cruciaal belang. Eventuele onjuistheden kunnen in strijd zijn met de voorwaarden en kunnen leiden tot onmiddellijke deactivering van uw account. Als gebruiker is het uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te beveiligen.

Het delen van uw wachtwoord met derden is ten strengste verboden. Als er zich een ongeoorloofde poging voordoet om toegang te krijgen tot uw account, zorg er dan voor dat u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt. Het is een gezamenlijke inspanning om de veiligheid te handhaven. Bovendien is het ten strengste verboden zich voor te doen als iemand anders of een naam of handelsmerk te gebruiken zonder de juiste toestemming.

Een nadere blik op intellectueel eigendom

Het is essentieel om te begrijpen dat dit platform, samen met zijn volledige inhoud en onderscheidende kenmerken, het exclusieve domein is van Quantum Asset AI en haar licentiegevers. Om het behoud van de integriteit ervan te garanderen, wordt deze Dienst bewaakt door een alomvattend schild van auteursrechten, handelsmerken en andere regelgevende maatregelen, zowel binnen de grenzen van ons thuisland als op het internationale toneel.

Dit betekent dat we ons inzetten om de uniciteit en originaliteit van het platform te beschermen. Of het nu de boeiende inhoud, onderscheidende of innovatieve kenmerken zijn die bijdragen aan de identiteit van het platform, deze worden zorgvuldig beschermd om de kwaliteit en authenticiteit van het platform te behouden. Quantum Asset AI ervaring

Navigeren door externe links

Binnen dit online handelsplatform kunt u links tegenkomen die leiden naar diensten of websites die geen eigendom zijn van Quantum Asset AI. Het is van cruciaal belang op te merken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de activiteiten die plaatsvinden op deze externe diensten of websites. Hun inhoud, privacybeleid en praktijken vallen onder hun jurisdictie. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden, erkent u dat het platform geen verantwoordelijkheid draagt ​​voor enig potentieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik van inhoud afkomstig van deze externe websites.

Disclaimer voor "zoals beschikbaar" en "zoals het is"

De Quantum Asset AI Het handelsplatform wordt geleverd zoals het is, zonder garanties, inclusief impliciete of expliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid. Quantum Asset AI garandeert geen probleemloze werking of naleving van specifieke normen.

Houd er rekening mee dat in sommige landen bepaalde garanties niet kunnen worden uitgesloten en dat uitsluitingen worden toegepast zoals toegestaan ​​door de relevante wetgeving.

Toepasselijk recht: De Voorwaarden volgen de nationale wetten, waarbij mogelijk aanvullende regelgeving van toepassing is op basis van uw locatie.

Conflictoplossing: Het wordt aanbevolen dat problemen informeel worden opgelost.

EU-gebruikers:Klachten van EU-gebruikers volgen de lokale wetgeving.

Amerikaanse wettelijke naleving: Door gebruik te maken van deze Dienst bevestigt u dat u niet in een land woont dat onder een embargo van de Amerikaanse overheid staat of dat het etiket 'terreurondersteunende' natie heeft.

Taalprioriteit: Bij vertaalverschillen prevaleert de originele Engelse versie.

Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

Quantum Asset AI kan deze Voorwaarden bijwerken en daarbij redelijke inspanningen leveren om belangrijke wijzigingen 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen. Door na wijzigingen gebruik te maken van de Dienst, gaat u akkoord met de bijgewerkte voorwaarden. Als u het er niet mee eens bent, vermijd dan het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Als u contact opneemt met ons klantenserviceteam, kunt u meer informatie krijgen over het aanbod op de Quantum Asset AI trading platform.