Vilkår og betingelser

Vennligst gå gjennom disse vilkårene og betingelsene før du fortsetter til nettstedet vårt og bruker tjenestene våre.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betydninger

La oss se på definisjonene og tolkningene av begrepene som brukes av Quantum Asset AI handelsplattform. Termene med store bokstaver som ble introdusert i begynnelsen, har spesielle betydninger under spesifikke forhold, og gir klarhet og konsistens hele veien. Disse definisjonene beholder sin essens, forblir uendret enten de refereres til i flertall eller entall. Det er en forpliktelse til presisjon, som sikrer en sømløs forståelse av nøkkelbegreper i alle sammenhenger.

Dykk inn i terminologien

La oss belyse begrepet "tilknyttet". Et tilknyttet selskap er enhver enhet forbundet gjennom kontroll, som kan inkludere å bli kontrollert av, utøve kontroll over eller dele felles kontroll med en bestemt part. I denne sammenhengen går "kontroll" utover bare innflytelse; det innebærer eierskap til 50 prosent eller mer av egenkapitalen. Dette eierskapet kan innebære aksjer som gir stemmerett for utnevnelse av lederstillinger. Å forstå disse definisjonene er avgjørende for å effektivt navigere i vilkårene og betingelsene.

På vårt språk betyr "Konto" en individuell konto skreddersydd for brukere som søker tilgang til Quantum Asset AI handelsplattform og dens forskjellige tilbud.

Når vi refererer til 'nasjon', snakker vi spesifikt om Singapore.

Du vil ofte høre oss nevne "vilkårene for bruk", som også refereres til som "vilkårene". Disse fungerer som de omfattende reglene som skisserer hele avtalen mellom deg, brukeren og selskapet, og beskriver hvordan du kan navigere og bruke plattformen.

Dekodingsterminologi

Når vi nevner «Eksterne digitale medieløsninger», snakker vi om verktøy, tjenester, informasjon og alt annet innhold som kommer fra en ekstern kilde. Dette er elementer som er gjort tilgjengelige eller vist gjennom Quantum Asset AI handelsplattform.

Nå, når vi bruker begrepet 'nettsted', refererer vi spesifikt til Quantum Asset AI selve plattformen. Du kan enkelt få tilgang til den ved å skrive inn den angitte adressen.

Hva du mener

La oss gå dypt inn i begrepet "deg". Når vi nevner «deg», refererer vi direkte til brukeren – ja, det er deg! Dette dekker alle som aktivt bruker eller engasjerer seg i tjenesten, selskapet eller juridiske enheten på en måte som samsvarer med deres behov. Så hver gang du kommer over ordet "du", husk at det handler om individet som former og påvirker opplevelsen på plattformen vår

Forstå anerkjennelse

La oss snakke om anerkjennelse. Når du bruker tjenesten som tilbys av Quantum Asset AI handelsplattform, er det visse regler og ting du må følge. Disse hjelper deg ikke bare med å bruke tjenesten riktig, men skaper også en slags avtale mellom deg og selskapet. I disse avtalene finner du alle detaljer om hva du må gjøre og hvilke rettigheter du har mens du bruker tjenesten.

Din tilknytning til og bruk av plattformen avhenger av at du godtar vilkårene og betingelsene som er forklart her. Disse vilkårene er for alle, og betyr alle som samhandler med plattformen og dens funksjoner.

Når du starter reisen din med tjenesten, er det avgjørende å overholde disse vilkårene. I tilfelle du støter på innhold eller forhold som ikke stemmer overens med avtalen din, anbefales det å avstå fra å få tilgang til Quantum Asset AI handelsplattform helt. Denne tilnærmingen er medvirkende til å fremme en jevn og rettferdig opplevelse for alle brukere.

Det er viktig å erkjenne det, å engasjere seg i Quantum Asset AI, må enkeltpersoner være minst 18 år gamle. Denne nettbaserte handelsplattformen håndhever strengt alderskravet, og tillater ikke personer under 18 år å bruke tjenestene deres.

Når du samhandler med plattformen og bruker tilbudene den bringer til bordet, styres handlingene dine av din overholdelse av personvernreglene. Disse reglene diskuterer hvordan vi administrerer og deler brukerdata når du bruker denne appen.

Retningslinjer for registrering for Quantum Asset AI trading Platform

Når du registrerer deg med Quantum Asset AI, nøyaktighet i å gi informasjon er avgjørende. Eventuelle unøyaktigheter kan bryte vilkårene og kan føre til umiddelbar deaktivering av kontoen din. Som bruker er det ditt ansvar å beskytte passordet ditt.

Det er strengt forbudt å dele passordet ditt med tredjeparter. Hvis det oppstår et uautorisert forsøk på å få tilgang til kontoen din, sørg for å informere oss omgående. Det er et samarbeid for å opprettholde sikkerheten. I tillegg er det strengt forbudt å etterligne noen andre eller bruke et navn eller varemerke uten riktig tillatelse.

En nærmere titt på intellektuell eiendom

Det er viktig å forstå at denne plattformen, sammen med hele innholdet og sine distinkte egenskaper, står som det eksklusive domenet til Quantum Asset AI og dets lisensgivere. For å sikre bevaring av sin integritet, er denne tjenesten bevoktet av et omfattende skjold av opphavsrett, varemerke og andre regulatoriske tiltak, både innenfor rammen av vårt hjemland og på den internasjonale scenen.

Dette betyr vår forpliktelse til å ivareta det unike og originale som er innkapslet i plattformen. Enten det er engasjerende innhold, særegne eller nyskapende funksjoner som bidrar til plattformens identitet, er disse flittig beskyttet for å opprettholde kvaliteten og autentisiteten til Quantum Asset AI erfaring

Navigering av eksterne lenker

Innenfor denne nettbaserte handelsplattformen kan du støte på lenker som fører til tjenester eller nettsteder som ikke eies av Quantum Asset AI. Det er viktig å merke seg at vi ikke er ansvarlige for aktivitetene som skjer på disse eksterne tjenestene eller nettstedene. Deres innhold, personvernregler og praksis faller inn under deres jurisdiksjon. Ved å godta vilkårene, erkjenner du at plattformen ikke har noe ansvar for eventuelle tap som følge av bruk av innhold hentet fra disse eksterne nettstedene.

Ansvarsfraskrivelse for "Som tilgjengelig" og "Som den er"

De Quantum Asset AI handelsplattform kommer som den er, uten garantier, inkludert underforståtte eller uttrykte garantier knyttet til salgbarhet eller egnethet. Quantum Asset AI garanterer ikke feilfri drift eller overholdelse av spesifikke standarder.

Vær oppmerksom på at i enkelte land kan visse garantier ikke ekskluderes, og ekskluderinger vil bli brukt som tillatt av relevante lover.

Gjeldende lov: Vilkårene følger nasjonale lover, med tilleggsbestemmelser som kan gjelde basert på din plassering.

Konfliktløsning: Problemer anbefales å løses uformelt.

EU-brukere:Klager fra EU-brukere følger lokale lover.

USAs lovoverholdelse: Ved å bruke denne tjenesten bekrefter du at du ikke er bosatt i et land som er underlagt amerikansk embargo eller merket som en "terrorstøttende" nasjon.

Språkprioritet: Ved oversettelsesavvik vil den originale engelske versjonen gjelde.

Endringer i vilkår og betingelser

Quantum Asset AI kan oppdatere disse vilkårene og gjøre rimelige anstrengelser for å gi et 30-dagers varsel for vesentlige endringer. Ved å bruke tjenesten etter endringer godtar du de oppdaterte betingelsene. Hvis du er uenig, vennligst unngå å bruke tjenesten.

Kontakt oss

Ved å ta kontakt med vårt kundestøtteteam kan du få mer informasjon om tilbudene på Quantum Asset AI handelsplattform.