Villkor

Vänligen gå igenom dessa villkor innan du fortsätter till vår webbplats och använder våra tjänster.

Regler och villkor

Termer och betydelser

Låt oss titta på definitionerna och tolkningarna av termerna som används av Quantum Asset AI handelsplattform. Termerna med versaler som introducerades i början har speciella betydelser under specifika förhållanden, vilket ger klarhet och konsekvens genomgående. Dessa definitioner behåller sin essens och förblir oförändrade oavsett om de hänvisas till i plural eller singularform. Det är ett engagemang för precision, vilket säkerställer en sömlös förståelse av nyckeltermer i alla sammanhang.

Dyk in i terminologin

Låt oss belysa termen "affiliate". En affiliate är varje enhet som är ansluten genom kontroll, vilket kan innefatta att kontrolleras av, utöva kontroll över eller dela gemensam kontroll med en specifik part. I detta sammanhang går "kontroll" utöver bara inflytande; det innebär ägande av 50 procent eller mer av eget kapital. Detta ägande kan omfatta aktier som ger rösträtt för utnämning av ledande myndighetsposter. Att förstå dessa definitioner är avgörande för att effektivt kunna navigera i villkoren.

På vårt språk betyder "Konto" ett individuellt konto som är skräddarsytt för användare som söker tillgång till Quantum Asset AI handelsplattform och dess olika erbjudanden.

När vi hänvisar till "nation" talar vi specifikt om Singapore.

Du kommer ofta att höra oss nämna "Användarvillkoren", som också kallas "villkoren". Dessa fungerar som de omfattande reglerna som beskriver hela avtalet mellan dig, användaren och företaget, och beskriver hur du kan navigera och använda plattformen.

Avkodningsterminologi

När vi nämner "Externa digitala medielösningar" pratar vi om verktyg, tjänster, information och allt annat innehåll som kommer från en extern källa. Dessa är element som görs tillgängliga eller visas via Quantum Asset AI handelsplattform.

När vi nu använder termen "webbplats" syftar vi specifikt på Quantum Asset AI själva plattformen. Du kan enkelt komma åt den genom att skriva in den angivna adressen.

Vad du menar

Låt oss gräva djupt in i termen "du". När vi nämner "du" hänvisar vi direkt till användaren - ja, det är du! Detta omfattar alla som aktivt använder eller engagerar sig i tjänsten, företaget eller juridiska personen på ett sätt som överensstämmer med deras behov. Så varje gång du stöter på ordet "du", kom ihåg att det handlar om att individen formar och påverkar upplevelsen på vår plattform

Förstå erkännande

Låt oss prata om erkännande. När du använder tjänsten som erbjuds av Quantum Asset AI handelsplattform finns det vissa regler och saker du måste följa. Dessa hjälper dig inte bara att använda tjänsten korrekt utan skapar också ett slags avtal mellan dig och Företaget. I dessa avtal hittar du all information om vad du behöver göra och vilka rättigheter du har när du använder Tjänsten.

Din anslutning till och användning av plattformen beror på ditt samtycke till de allmänna villkoren som förklaras här. Dessa termer är för alla, det vill säga alla som interagerar med plattformen och dess funktioner.

När du börjar din resa med tjänsten är det viktigt att följa dessa villkor. I händelse av att du stöter på innehåll eller villkor som inte överensstämmer med ditt avtal, är det lämpligt att avstå från att komma åt Quantum Asset AI handelsplattform helt och hållet. Detta tillvägagångssätt är avgörande för att främja en smidig och rättvis upplevelse för alla användare.

Det är absolut nödvändigt att erkänna det, att engagera sig i Quantum Asset AI, måste individer vara minst 18 år gamla. Den här onlinehandelsplattformen upprätthåller strikt ålderskravet och tillåter inte personer under 18 år att använda dess tjänster.

När du interagerar med plattformen och använder de erbjudanden som den ger till bordet, styrs dina handlingar av att du följer dess sekretesspolicy. Dessa regler diskuterar hur vi hanterar och delar användardata när du använder den här appen.

Riktlinjer för registrering för Quantum Asset AI Handelsplattform

När du registrerar med Quantum Asset AI, är noggrannheten i att tillhandahålla information avgörande. Eventuella felaktigheter kan bryta mot villkoren och kan leda till omedelbar inaktivering av ditt konto. Som användare är det ditt ansvar att skydda ditt lösenord.

Att dela ditt lösenord med tredje part är strängt förbjudet. Om ett obehörigt försök att komma åt ditt konto inträffar, se till att informera oss omgående. Det är ett samarbete för att upprätthålla säkerheten. Dessutom är det strängt förbjudet att utge sig för att vara någon annan eller använda ett namn eller varumärke utan tillstånd.

En närmare titt på immateriella rättigheter

Det är viktigt att förstå att denna plattform, tillsammans med hela dess innehåll och distinkta egenskaper, står som den exklusiva domänen för Quantum Asset AI och dess licensgivare. För att säkerställa bevarandet av dess integritet, skyddas denna tjänst av en omfattande sköld av upphovsrätt, varumärken och andra reglerande åtgärder, både inom gränserna för vårt hemland och på den internationella scenen.

Detta betyder vårt engagemang för att skydda den unika och originalitet som är inkapslad i plattformen. Oavsett om det är det engagerande innehållet, distinkta eller innovativa funktioner som bidrar till plattformens identitet, skyddas dessa flitigt för att upprätthålla kvaliteten och äktheten hos Quantum Asset AI erfarenhet

Navigera externa länkar

Inom denna onlinehandelsplattform kan du stöta på länkar som leder till tjänster eller webbplatser som inte ägs av Quantum Asset AI. Det är viktigt att notera att vi inte är ansvariga för de aktiviteter som sker på dessa externa tjänster eller webbplatser. Deras innehåll, integritetspolicy och praxis faller under deras jurisdiktion. Genom att godkänna villkoren bekräftar du att plattformen inte bär något ansvar för eventuella förluster till följd av användningen av innehåll som kommer från dessa externa webbplatser.

Ansvarsfriskrivning för "I befintligt skick" och "I befintligt skick"

Smakämnen Quantum Asset AI handelsplattformen kommer som den är, utan garantier, inklusive underförstådda eller uttryckta garantier relaterade till säljbarhet eller lämplighet. Quantum Asset AI garanterar inte felfri drift eller efterlevnad av specifika standarder.

Observera att i vissa länder kan vissa garantier inte uteslutas, och undantag kommer att tillämpas i enlighet med relevanta lagar.

Tillämplig lag: Villkoren följer nationella lagar, med ytterligare bestämmelser som potentiellt gäller baserat på din plats.

Konfliktlösning: Frågor rekommenderas att lösas informellt.

EU-användare:Klagomål från EU-användare följer lokala lagar.

USA:s lagliga efterlevnad: Genom att använda den här tjänsten bekräftar du att du inte är bosatt i ett land som omfattas av USA:s regeringsembargo eller märks som en "terror-stödjande" nation.

Språkprioritet: I översättningsavvikelser kommer den engelska originalversionen att ha företräde.

Ändringar av villkoren

Quantum Asset AI kan uppdatera dessa villkor och göra rimliga ansträngningar för att lämna 30 dagars varsel om betydande ändringar. Genom att använda Tjänsten efter ändringar godkänner du de uppdaterade villkoren. Om du inte håller med, vänligen undvik att använda tjänsten.

Ta kontakt med oss

Genom att kontakta vårt kundsupportteam kan du få mer information om erbjudandena på Quantum Asset AI handelsplattform.